Zodpovednosť za škody

Zodpovednosť členov domácnosti za škody

Pri poistení môžeme pozabudnúť na škody, ktoré spôsobíme tretím osobám, a ktoré sú v mnohých prípadoch vyššie ako škody na majetku. Ide o škody, za ktoré zodpovedáme, pretože sme niekomu ako občania spôsobili škodu na jeho majetku alebo zdraví.

Častokrát nazývaná aj občianska zodpovednosť. Pri bývaní v bytoch v bytovom dome sme zodpovední, ako vlastníci nehnuteľnosti, za škody, ktoré spôsobíme držbou nehnuteľnosti, jej prevádzkovaním a údržbou. Môžeme spôsobiť škodu napríklad pri rekonštrukcii bytu a podobne. 
Druhá vec je, ak ja ako osoba alebo členovia mojej domácnosti spôsobia škodu  na majetku alebo zdraví tretej osobe; napríklad Vaše deti rozbijú pri loptovej hre okno susedovi, Váš pes spôsobí škodu na zdraví okoloidúcemu, vytopíte susedov z práčky, alebo umývačky riadu, Vy alebo Vaše deti znehodnotíte tovar v obchode, alebo narazíte pri bicyklovaní do motorového vozidla a spôsobíte na ňom škodu.

Poškodená osoba si môže nárokovať súdnou cestou, alebo prostredníctvom svojho poistenia, náhradu škody. Poistenie bytového domu v tomto prípade podobné škody nekryje. Z tohto titulu sa dojednáva  poistenie zodpovednosti členov domácnosti ,ktoré rieši takéto prípady.