Poistenie nehnuteľností

finančné centrum a.s.

Poistenie nehnuteľností

Aj Vám sa môžu pritrafiť nehody a škody v domácnosti. Často potrápia nielen Vaše nervy a vzťahy so susedmi. Môžu sa dramaticky dotknúť aj Vašich financií a rodinného rozpočtu. Škody sa  v mnohých prípadoch šplhajú na tisíce EUR. Poistenie bytov od Finančného centra a.s. je exkluzívnym poistením, ktoré je optimálne nastavené na tieto prípady, sa takýchto starostí jednoducho môžete zbaviť. Zverte poistenie bytu nám a už nikdy nemajte starosti o to, čo bude, keď sa vrátite z dovolenky.

Poistenie bytu

Najčastejšie otázky

Cenovú ponuku dostanete úplne zdarma, dokonca aj telefonát v prípade, že potrebujete poradiť je bezplatný.

Vaša cenová ponuka bude vypracovaná v rámci pracovných hodín do niekoľkých minút. Mimo pracovné hodiny spracuváme požiadavky iba v súrnych prípadoch. 

Prečo práve my?

Spoločnosť Finančné centrum, a.s. sa zaoberá výlučne poistením a to najmä neživotným. To znamená poistenie vozidiel a nehnuteľnosti, prevažne celých bytových domov. Nakoľko poisťujeme takéto veľké produkty už vyše 20 rokov, máme bohaté skúsenosti s tým čo potrebujete pre svoj byt, rodinný dom alebo inú nehnuteľnosť. Tieto skutočnosti v praxi vyzerajú tak, že zaplatíte iba za to čo potrebujete a nie za zbytočné pripoistenia naviac ale zároveň sa ani nestane že by vám niečo chýbalo alebo, že by ste boli podpoistení (nedostatočne poistení a teda by vám z poisťovne nevyplatili úplnú sumu). Rovnako za vás spracujeme akúkoľvek poistnú udalosť a to rýchlo a kompletne.

Referencie z internetu

Facebook API Error: {"data":[{"reviewer":{"id":"2837746189678332","name":"Gabriela Prchalova","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2837746189678332&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQiS0vxOYwYpTDm","width":120}}},"created_time":"2020-03-25T18:27:49+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Rada by som sa po\u010fakovala Finan\u010dn\u00e9mu centru v Pova\u017eskej Bystrici, a najm\u00e4 menovite sle\u010dne Crko\u0148ovej, za r\u00fdchle rie\u0161enie probl\u00e9mu a pomoc v n\u00fadzi, za jej ochotu a dlhodob\u00fa podporu. Bola som pr\u00edjemne prekvapen\u00e1 za jej profesion\u00e1lny a z\u00e1rove\u0148 i osobn\u00fd pr\u00edstup, s ktor\u00fdm sa v s\u00fa\u010dasnosti u\u017e tak \u010dasto nestret\u00e1vame. Finan\u010dn\u00e9 centrum vyu\u017e\u00edvam u\u017e nieko\u013eko rokov a som s ich slu\u017ebami spokojn\u00e1. \u010eakujem.","open_graph_story":{"id":"10221871663722316"}},{"reviewer":{"id":"2281474831975851","name":"Martin Kabzan","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2281474831975851&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT0UEmPMqCaKAtk","width":120}}},"created_time":"2018-05-25T08:27:24+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Odpor\u00fa\u010dam !! Poistn\u00e1 udalos\u0165 bez probl\u00e9mov a r\u00fdchlo vybaven\u00e1. Profesion\u00e1lny pr\u00edstup, v\u0161etko vyrie\u0161ia za v\u00e1s.","open_graph_story":{"id":"2606481396044783"}},{"reviewer":{"id":"2424165977679290","name":"Juraj Ondriska","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2424165977679290&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTIgTFYCQjTVqVl","width":120}}},"created_time":"2018-05-25T08:21:47+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Rychli a bez problemovy priebeh poistnej udalosti, profesionalita, mozem len odporucit.","open_graph_story":{"id":"10209978105483670"}},{"reviewer":{"id":"2431473553611974","name":"Zuzana Hobl\u00edkov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":true,"url":"https:\/\/scontent.xx.fbcdn.net\/v\/t31.0-1\/c35.0.120.120a\/p120x120\/10733713_10150004552801937_4553731092814901385_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=12b3be&_nc_ohc=wqWIb5NN1NEAX_aaD0b&_nc_ht=scontent.xx&oh=be28b4ee0d278256ef17e7c1635cb998&oe=5EA7A509","width":120}}},"created_time":"2018-05-24T09:12:39+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Mil\u00ed a ochotn\u00ed \u013eudia, profesion\u00e1lny pr\u00edstup, r\u00fdchle spracovanie poistnej udalosti, som ve\u013emi spokojn\u00e1. Ich slu\u017eby v bud\u00facnosti ur\u010dite e\u0161te vyu\u017eijem. Finan\u010dn\u00e9 centrum v\u0161etk\u00fdm odpor\u00fa\u010dam. :-)","open_graph_story":{"id":"2159773687370930"}},{"reviewer":{"id":"2391751267605919","name":"Anna Janechov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2391751267605919&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTjc0y5aU1tnx4E","width":120}}},"created_time":"2017-12-05T04:54:20+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","open_graph_story":{"id":"10208628123175404"}},{"reviewer":{"id":"1848044301965407","name":"Tatiana Kendralov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=1848044301965407&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSasmdXzAXiI6aV","width":120}}},"created_time":"2017-12-01T07:44:55+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"V\u00fdborn\u00e9! V\u0161etko vybav\u00edm pod jednou strechou, mil\u00fd a ochotn\u00fd person\u00e1l. Vrelo odpor\u00fa\u010dam!","open_graph_story":{"id":"10215309731602547"}},{"reviewer":{"id":"2707695565930665","name":"Ivana Hren\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2707695565930665&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTiHwcvaCARuTBo","width":120}}},"created_time":"2017-11-30T13:53:59+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","open_graph_story":{"id":"10214477671798218"}},{"reviewer":{"id":"2322023587847024","name":"Lubka Sedl\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2322023587847024&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSVukr2GGX0hH4B","width":120}}},"created_time":"2017-11-27T17:49:01+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"V\u0161etk\u00fdm odpor\u00fa\u010dam skvel\u00e9 slu\u017eby finan\u010dn\u00e9ho centra, oce\u0148ujem hlavne profesion\u00e1lny pr\u00edstup zamestnancov, ktor\u00ed mi ochotne vysvetlili v\u0161etky n\u00e1le\u017eitosti okolo m\u00f4jho poistenia, v\u0161etko som vybavila na jednom mieste, \u010do mi u\u0161etrilo m\u00f4j drahocenn\u00fd \u010das.","open_graph_story":{"id":"1512076148873836"}},{"reviewer":{"id":"2513499235410776","name":"Jarmila Macekov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2513499235410776&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT5HeYNKDaVmutZ","width":120}}},"created_time":"2017-11-26T17:08:21+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Ve\u013emi r\u00fdchlo vybav\u00edte v\u0161etko na jednom mieste, profesion\u00e1lny pr\u00edstup a ochotne poradia","open_graph_story":{"id":"1760619073956376"}},{"reviewer":{"id":"2396033407177690","name":"Milos Kratky","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2396033407177690&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSMg3ugaChGaAX8","width":120}}},"created_time":"2017-09-07T17:16:43+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Pri v\u00fdbere havarijn\u00e9ho poistenia mi pon\u00fakli to najv\u00fdhodnej\u0161ie, ked\u017ee finan\u010dne centrum zastre\u0161uje v\u0161etky pois\u0165ovne pod jednou strechou, s ich slu\u017ebami som bol maxim\u00e1lne spokojn\u00fd,,","open_graph_story":{"id":"1604692722895218"}},{"reviewer":{"id":"2912746688751983","name":"M\u00e1ria \u010cervencov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2912746688751983&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTUTuXtep9FcnS3","width":120}}},"created_time":"2017-09-07T11:47:02+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Som ve\u013emi spokojn\u00e1 so slu\u017ebami finan\u010dn\u00e9ho centra... V\u0161etko som vybavila na jednom mieste a nemusela nikde beha\u0165. Ve\u013emi mil\u00ed a odborn\u00fd pr\u00edstup k z\u00e1kazn\u00edkovi 🙂 A k\u00e1vi\u010dka ako mil\u00e1 pozornos\u0165 ve\u013emi pote\u0161ila 🙂 \u010fakujem","open_graph_story":{"id":"1683827544985025"}},{"reviewer":{"id":"2526813714036176","name":"Simona Sov\u00edkov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2526813714036176&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQYXNtkPgvBlAKZ","width":120}}},"created_time":"2017-09-07T09:23:46+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Pri v\u00fdbere cestovn\u00e9ho poistenia mi mil\u00fd a ochotn\u00fd preson\u00e1l pomohol vybra\u0165 z ponuky viacer\u00fdch pois\u0165ovn\u00ed to najlep\u0161ie a najv\u00fdhodnej\u0161ie. Vrelo odpor\u00fa\u010dam \ufffd \ufffd","open_graph_story":{"id":"1604171109617588"}},{"reviewer":{"id":"2953355844734650","name":"Daniela Kr\u00e1tka","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2953355844734650&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQwl7biNtJXY4C5","width":120}}},"created_time":"2017-09-06T20:30:28+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"So slu\u017ebami finan\u010dn\u00e9ho centra som bola maxim\u00e1lne spokojn\u00e1 , vyzdvihujem profesion\u00e1lny pr\u00edstup, ochotu a samozrejme ponuku najv\u00fdhodnej\u0161ieho poistenia,, \u010fakujem \ufffd","open_graph_story":{"id":"1626583304040233"}},{"reviewer":{"id":"2321992981230881","name":"Patrik Gajdo\u0161\u00edk","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2321992981230881&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSd2BHwhXLvOdZn","width":120}}},"created_time":"2017-08-21T13:12:39+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Ve\u013ek\u00e1 v\u010faka za ochotu a profesion\u00e1lny pr\u00edstup od pracovn\u00edkov firmy. V\u017edy radi pomohli a zodpovedali na ka\u017ed\u00fa ot\u00e1zku. Ve\u013eakr\u00e1t v\u00fdborne poradili a dospeli sme spolu k tomu najlep\u0161iemu rie\u0161eniu :)","open_graph_story":{"id":"1878254132191867"}},{"reviewer":{"id":"2597258363665830","name":"Tomas Turiak","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2597258363665830&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTRXLaDYQXfDnFV","width":120}}},"created_time":"2017-08-20T20:16:06+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Maximalna spokojnost profesionalny pristup mily a prijemny kolektiv 🙂 jednanie na urovni 🙂 vsetko co treba na jednom mieste","open_graph_story":{"id":"1667341859950838"}},{"reviewer":{"id":"2431199343641363","name":"Sima Kaval\u010d\u00edkov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2431199343641363&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT-reCF01cAc_mz","width":120}}},"created_time":"2017-08-20T14:46:57+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"V\u0161etko pod jednou strechou \ud83d\ude09 \u00fastretov\u00fd pr\u00edstup .. odpor\u00fa\u010dam","open_graph_story":{"id":"1676065435738254"}},{"reviewer":{"id":"2290864060994862","name":"Peter Slaninka","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2290864060994862&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeRwSCybf3u1PyKR","width":121}}},"created_time":"2017-08-20T14:09:14+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Som nadmieru spokojn\u00fd, ur\u010dite sa e\u0161te vr\u00e1tim uzavrie\u0165 poistenie,odpor\u00fa\u010dam.","open_graph_story":{"id":"1500178533336532"}},{"reviewer":{"id":"2243712669067546","name":"Lucia Hrenakova","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2243712669067546&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeR5OPLYXg_vH593","width":120}}},"created_time":"2017-08-20T12:43:27+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Dobry den, Finance centrum mozem kazdemu vrelo odporucit 🙂 Ocenujem profesionalny pristup, sluzby navrhnute na mieru na konkretne potreby zakaznika, a naozajstny zaujem s milym pristupom! Som nadmieru spokojna, a urcite sa sem este vratim. Prajem pekny den :)","open_graph_story":{"id":"1784675628228895"}},{"reviewer":{"id":"2567001676654129","name":"Tom\u00e1\u0161 S\u00fdkora","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2567001676654129&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQNMcCBucDPfj7M","width":120}}},"created_time":"2017-08-20T09:49:59+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Pri PZP mi dali ponuku z viacer\u00fdch pois\u0165ovn\u00ed a odporu\u010dili mi to najv\u00fdhodnej\u0161ie. Odpor\u00fa\u010dam.","open_graph_story":{"id":"10211293642310931"}},{"reviewer":{"id":"2642331942465733","name":"Peter Spindor","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2642331942465733&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSsDjjBMpHErTYm","width":120}}},"created_time":"2017-08-19T15:25:53+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Dobr\u00fd pr\u00edstup. R\u00fdchle jednanie. :-)\r\nSim spokojn\u00fd.","open_graph_story":{"id":"10209771232186486"}},{"reviewer":{"id":"2917134784980310","name":"Mari\u00e1n Sl\u00e1vik","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2917134784980310&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTHOeRNzFpgugzd","width":120}}},"created_time":"2017-08-19T12:49:56+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Odpor\u00fa\u010dam! V\u0161etko pod jednou strechou. U\u0161etr\u00ed ve\u013ea \u010dasu \ud83d\ude0a","open_graph_story":{"id":"10209308429979029"}},{"reviewer":{"id":"2302341189813186","name":"Alka Turiakov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2302341189813186&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT3K7nGAZqq1J4s","width":120}}},"created_time":"2017-08-19T12:45:00+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Vsetky poistovne pod jednou strechou,usetri velmi vela casu,nemusite nikam behat,vsetko vybavia za vas.Prijemne prostredie,ustretove dievcata.Som velmi spokojna,mozem odporucit!\ufffd","open_graph_story":{"id":"10210248304464136"}},{"reviewer":{"id":"2192780227516613","name":"Janulka Rakytov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2192780227516613&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeR5NR9GhqP3scn8","width":120}}},"created_time":"2017-08-18T13:34:03+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Som ve\u013emi spokojn\u00e1 s ochotou a r\u00fdchlos\u0165ou vybavenia. Okrem priate\u013esk\u00e9ho pr\u00edstupu pochva\u013eujem profesionalitu a odbornos\u0165. Odch\u00e1dzala som s ve\u013emi dobr\u00fdm pocitom.","open_graph_story":{"id":"10204265008702465"}},{"reviewer":{"id":"2618157091550331","name":"Marianna Hren\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2618157091550331&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSwW0_GtfHmMTvN","width":120}}},"created_time":"2017-08-18T13:18:29+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Jednozna\u010dne odpor\u00fa\u010dam! 🙂 Najviac oce\u0148ujem odbornos\u0165 a \u00fastretov\u00fd pr\u00edstup pracovn\u00edkov. Nielen \u017ee mi pomohli v oblasti poistenia, ochotne mi zodpovedali aj v\u0161etky moje \u010fa\u013e\u0161ie ot\u00e1zky z oblasti financi\u00ed. Ur\u010dite sa na nich v bud\u00facnosti e\u0161te obr\u00e1tim. :-)","open_graph_story":{"id":"1622351014450783"}},{"reviewer":{"id":"2348778438573966","name":"Tatiana Kuklisov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2348778438573966&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTTyZ2HOLLjB-9l","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T21:03:30+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"V\u0161etky pois\u0165ovne pod jednou strechou. Netreba obieha\u0165 ka\u017ed\u00fa individu\u00e1lne, \u010do u\u0161etr\u00ed kopec \u010dasu.","open_graph_story":{"id":"10211630021404201"}},{"reviewer":{"id":"2475931209117117","name":"Marek Michalik","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2475931209117117&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeRs5d3r718eWnPL","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T19:38:16+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Po viacn\u00e1sobn\u00fdch osobn\u00fdch sk\u00fasenostiach m\u00f4\u017eem ur\u010dite odpor\u00fa\u010da\u0165, ochotn\u00ed pracovn\u00edci a r\u00fdchle jednanie, v\u0161etky poistky vybaven\u00e9 naraz a s mo\u017enos\u0165ou v\u00fdberu z viacerych variant","open_graph_story":{"id":"1378669608848215"}},{"reviewer":{"id":"3177729102245007","name":"Stefan Sibik","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=3177729102245007&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT56GvjrV6WCg_k","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T15:58:33+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Profesion\u00e1lny pr\u00edstup, ve\u013emi oce\u0148ujem ochotu n\u00e1js\u0165 \u010do najlep\u0161ie rie\u0161enie. Po dlhej dobe som bol spokojn\u00fd s poradenstvom oh\u013eadom financi\u00ed.","open_graph_story":{"id":"10212932297637439"}},{"reviewer":{"id":"2121471584623699","name":"Ivana Zacharova","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2121471584623699&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeS59IUj17HYoaPy","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T15:18:28+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Nako\u013eko Finan\u010dn\u00e9 centrum zastre\u0161uje v\u0161etky pois\u0165ovne,dali mi mo\u017enos\u0165 v\u00fdberu a poradili mi ... Vrelo odpor\u00fa\u010dam ;)","open_graph_story":{"id":"10213397617310811"}},{"reviewer":{"id":"2665462696841800","name":"Peter Eddy H\u00e1ronik","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2665462696841800&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSWLxzqWflcO8tO","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T14:04:33+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Vrelo odpor\u00fa\u010dam","open_graph_story":{"id":"1562353563828011"}},{"reviewer":{"id":"2340227432729061","name":"Zuzana \u0160ediv\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2340227432729061&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTiDWeELsBIHjK9","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T13:55:35+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Odpor\u00fa\u010dam ka\u017edemu v\u017edy poradia a maj\u00fa mil\u00fd pristup","open_graph_story":{"id":"1421019464680264"}},{"reviewer":{"id":"2226847800777744","name":"Otto \u010ciernik","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2226847800777744&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeRq698VkSTOyEcP","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T06:06:32+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Vysok\u00e1 profesionalita, kvalitn\u00e9 slu\u017eby, odpor\u00fa\u010dam.","open_graph_story":{"id":"1873165176068036"}},{"reviewer":{"id":"2943366165735224","name":"Palino Grajcar\u00edk","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2943366165735224&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeS-eJ4N5qLhp9zd","width":120}}},"created_time":"2017-08-17T05:03:45+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Velka spokojnost. Vzdy pomozu a poradia \ufffd","open_graph_story":{"id":"1732960870066461"}},{"reviewer":{"id":"2634379853279229","name":"Andr\u00e8 Cornholio","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":true,"url":"https:\/\/scontent.xx.fbcdn.net\/v\/t31.0-1\/c35.0.120.120a\/p120x120\/10733713_10150004552801937_4553731092814901385_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=12b3be&_nc_ohc=wqWIb5NN1NEAX_aaD0b&_nc_ht=scontent.xx&oh=be28b4ee0d278256ef17e7c1635cb998&oe=5EA7A509","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T20:40:03+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Super pr\u00edstup a ochota person\u00e1lu k z\u00e1kazn\u00edkom. Odpor\u00fa\u010dam.","open_graph_story":{"id":"1987803531452127"}},{"reviewer":{"id":"2054067208055511","name":"Jana Jakubechov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2054067208055511&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQsaol9Z-qI6GVD","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T18:11:10+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Ve\u013ek\u00e1 spokojnos\u0165. Oce\u0148ujem najm\u00e4 r\u00fdchle vybavenie. Pr\u00edjemn\u00ed pracovn\u00edci, ktor\u00ed sa vyznaj\u00fa a vedia poradi\u0165.","open_graph_story":{"id":"10210935777293602"}},{"reviewer":{"id":"2371694659613225","name":"Zuzana Cizova","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2371694659613225&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQpe2l7p_zmjsiF","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T11:04:31+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"...mozem len odporucit. Prijemni ludia, super sluzby ...","open_graph_story":{"id":"10209424201232902"}},{"reviewer":{"id":"2932253176844843","name":"Pawla Bla\u0161kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2932253176844843&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTaxRtR7ze3k7Eg","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T10:57:31+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"100\u0025 spokojnos\u0165 \ud83d\udc4d odpor\u00fa\u010dam \ud83d\ude42","open_graph_story":{"id":"1814945768522723"}},{"reviewer":{"id":"2463761163680614","name":"Pavlina Domanicka","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":true,"url":"https:\/\/scontent.xx.fbcdn.net\/v\/t31.0-1\/c35.0.120.120a\/p120x120\/10733713_10150004552801937_4553731092814901385_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=12b3be&_nc_ohc=wqWIb5NN1NEAX_aaD0b&_nc_ht=scontent.xx&oh=be28b4ee0d278256ef17e7c1635cb998&oe=5EA7A509","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T10:53:10+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"100\u0025spokojnos\u0165 \ud83d\udc4d odpor\u00fa\u010dam \ud83d\ude42","open_graph_story":{"id":"2013870955508912"}},{"reviewer":{"id":"2597484993624037","name":"Pavol Bla\u0161ko","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2597484993624037&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT3JHmNM0XtdDgZ","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T10:48:01+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"V\u017edy usmievav\u00ed,ochotn\u00ed a \u013eudsk\u00fd person\u00e1l! V\u00fdborn\u00e1 k\u00e1vi\u010dka na priv\u00edtanie! Najlep\u0161ie ponuky poisteni a PZP! Vrelo odpor\u00fa\u010dam ostatn\u00fdm!!","open_graph_story":{"id":"1831463000203012"}},{"reviewer":{"id":"2289699244486780","name":"Zuzana Ur\u00edkov\u00e1 Helme\u0161ov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2289699244486780&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT-GcQri9k_fUS0","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T09:39:09+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Profesionalny pristup, vyborny personal. Odporucam.","open_graph_story":{"id":"1830530123628751"}},{"reviewer":{"id":"2856840961056896","name":"Vladim\u00edra Bujd\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2856840961056896&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeR39OrwNEi4uATG","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T09:31:50+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Ve\u013ek\u00fd palec hore.Spokojnost nadov\u0161etko .","open_graph_story":{"id":"10203701687540422"}},{"reviewer":{"id":"2188447411264537","name":"Jana Bujd\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2188447411264537&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQw9qRvMdG37rU4","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T09:30:16+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Velmi mily a ochotny pristup.Odporucam.","open_graph_story":{"id":"1736018909759364"}},{"reviewer":{"id":"3148136391893191","name":"Adriana Tama\u0161i \u0160aradinov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=3148136391893191&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTXxTsbvsgJBKqV","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T08:55:02+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Profesion\u00e1lny pr\u00edstup, v\u017edy ochotne poradia a pom\u00f4\u017eu su mil\u00ed a priate\u013esk\u00ed odpor\u00fa\u010dam v\u0161etk\u00fdm! \ufffd","open_graph_story":{"id":"10211725575588010"}},{"reviewer":{"id":"2697543093618967","name":"Martin Obsi Ob\u0161ivan","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2697543093618967&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQlzzuBSH2jLdpL","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T08:49:07+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Ve\u013emi kvalifikovan\u00fd person\u00e1l, vo v\u0161etkom poradia, popr\u00edpade za V\u00e1s aj vybavia. Spokojnos\u0165 nadov\u0161etko...\ud83d\udc4d","open_graph_story":{"id":"10207797125325317"}},{"reviewer":{"id":"2207547789374285","name":"Nath Hiawatha","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2207547789374285&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeShJCfB97r2r4c2","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T08:39:00+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Som spokojn\u00fd s poskytovan\u00fdmi slu\u017ebami aj r\u00fdchlos\u0165ou, s ktorou som si mohol vybra\u0165 pre m\u0148a to najvhodnej\u0161ie rie\u0161enie. Mohol som si aj upravi\u0165 svoje PZP podla mojich aktu\u00e1lnych potrieb. Na\u0161li to najvhodnej\u0161ie rie\u0161enie.","open_graph_story":{"id":"337062223389521"}},{"reviewer":{"id":"2176525305809785","name":"Katar\u00edna Pavl\u00edkov\u00e1 Pup\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2176525305809785&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTs8Bc0l01_jXY3","width":120}}},"created_time":"2017-08-16T08:20:23+0000","rating":4,"recommendation_type":"positive","review_text":"Mil\u00fd a priate\u013esk\u00fd pr\u00edstup ku ka\u017ed\u00e9mu klientovi. Vedia v\u017edy poradi\u0165 a pom\u00f4c\u0165. Odpor\u00fa\u010dam ka\u017ed\u00e9mu.","open_graph_story":{"id":"10209990391425474"}},{"reviewer":{"id":"2242761525821653","name":"Lednick\u00e1 Denisa","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2242761525821653&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQQjRNJj6jNQQlH","width":120}}},"created_time":"2017-08-12T12:33:23+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Skvely pristup k zakaznikom.","open_graph_story":{"id":"1804053282944689"}},{"reviewer":{"id":"2298405630287495","name":"J\u00e1n Pavelka","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2298405630287495&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSrr0Qrq0xOYHI3","width":120}}},"created_time":"2017-08-12T12:17:09+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Maximalna spokojnost, odporucam.","open_graph_story":{"id":"1793931677289869"}},{"reviewer":{"id":"2941782419228718","name":"Simona Domanick\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2941782419228718&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQGvjIDqeOuUzbB","width":120}}},"created_time":"2017-08-11T13:58:30+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Pozit\u00edvne hodnot\u00edm vysok\u00fa kvalitu poskytovan\u00fdch slu\u017eieb a proklientsk\u00fd pr\u00edstup \u263a","open_graph_story":{"id":"1609841155703244"}},{"reviewer":{"id":"1828691197234470","name":"Jana Bla\u0161kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=1828691197234470&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeSgWH8jHny7DYH0","width":120}}},"created_time":"2017-08-10T11:36:35+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"T\u00edm s profesion\u00e1lnym pr\u00edstupom ku klientovi, m\u00f4\u017eu ho nav\u0161t\u00edvi\u0165 aj n\u00e1ro\u010dn\u00ed z\u00e1kazn\u00edci, vrele odpor\u00fa\u010dam ka\u017ed\u00e9mu.","open_graph_story":{"id":"1821999701149781"}},{"reviewer":{"id":"2579879205390525","name":"Martin Mut\u0148ansk\u00fd","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2579879205390525&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQFWzk1Hiwm6U1H","width":120}}},"created_time":"2017-08-10T11:15:25+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","open_graph_story":{"id":"1485753511468271"}},{"reviewer":{"id":"2414533241940419","name":"J\u00falia Cingelov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2414533241940419&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeS7igIYMArX_ORQ","width":120}}},"created_time":"2017-08-10T09:40:50+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"100\u0025 spokojnos\u0165 so slu\u017ebami.","open_graph_story":{"id":"1654300114582618"}},{"reviewer":{"id":"2091244487642549","name":"Nina \u010cvirikov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":true,"url":"https:\/\/scontent.xx.fbcdn.net\/v\/t31.0-1\/c35.0.120.120a\/p120x120\/10733713_10150004552801937_4553731092814901385_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=12b3be&_nc_ohc=wqWIb5NN1NEAX_aaD0b&_nc_ht=scontent.xx&oh=be28b4ee0d278256ef17e7c1635cb998&oe=5EA7A509","width":120}}},"created_time":"2017-08-10T08:54:39+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Chv\u00e1lim priate\u013esk\u00fd pr\u00edstup a r\u00fdchle vybavenie po\u017eiadaviek . Odpor\u00fa\u010dam :)","open_graph_story":{"id":"2022418737783581"}},{"reviewer":{"id":"2508415979240822","name":"Majka Hren\u00e1kov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2508415979240822&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeT3ZND0t9zD3CJ4","width":120}}},"created_time":"2017-08-09T21:23:28+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"skvel\u00ed \u013eudia, profesion\u00e1lny pr\u00edstup, r\u00fdchla pomoc. zaru\u010dene odpor\u00fa\u010dam :)","open_graph_story":{"id":"1162034647231110"}},{"reviewer":{"id":"2507875335900325","name":"M\u00e1ria H\u00fadikova","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":true,"url":"https:\/\/scontent.xx.fbcdn.net\/v\/t31.0-1\/c35.0.120.120a\/p120x120\/10733713_10150004552801937_4553731092814901385_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=12b3be&_nc_ohc=wqWIb5NN1NEAX_aaD0b&_nc_ht=scontent.xx&oh=be28b4ee0d278256ef17e7c1635cb998&oe=5EA7A509","width":120}}},"created_time":"2017-08-09T20:14:58+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"odporucam profesionalny pristup prijemny ludia","open_graph_story":{"id":"1416119641770453"}},{"reviewer":{"id":"2333747113407902","name":"Barbora \u0160tefanicov\u00e1","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2333747113407902&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQSThEcljHkqBk8","width":120}}},"created_time":"2017-08-09T18:45:31+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"pr\u00edjemn\u00fd pr\u00edstup a r\u00fdchle vybavenie 🙂 Ve\u013ek\u00e1 pochvala a v\u010faka!","open_graph_story":{"id":"195523820984824"}},{"reviewer":{"id":"2908339485905862","name":"Michal Gotthardt","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2908339485905862&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeQ7pblyPrn8_uxE","width":120}}},"created_time":"2017-08-01T20:15:09+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","open_graph_story":{"id":"10209312741685795"}},{"reviewer":{"id":"2941553492526643","name":"Anton Hren\u00e1k","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2941553492526643&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeRidohEhLLH79gv","width":120}}},"created_time":"2017-08-01T20:02:36+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"Oce\u0148ujem profesion\u00e1lny pr\u00edstup a ochotu cel\u00e9ho t\u00edmu Finan\u010dn\u00e9ho centra, ktor\u00e9 mi v\u017edy dok\u00e1zalo poradi\u0165 a pon\u00faknu\u0165 najv\u00fdhodnej\u0161ie poistenie. Keby som mal v bud\u00facnosti nejak\u00fd probl\u00e9m v tejto oblasti, viem, na koho sa m\u00f4\u017eem obr\u00e1ti\u0165. \ud83d\udc4d","open_graph_story":{"id":"10208979460393346"}},{"reviewer":{"id":"2507321219325520","name":"Matej Filo","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2507321219325520&height=120&width=120&ext=1588148883&hash=AeTIV5fnXl76icqe","width":120}}},"created_time":"2017-08-01T07:54:25+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","open_graph_story":{"id":"858691474296736"}}]}
Reconnecting to Facebook may fix the issue.
Matej SSS
Matej SSS
19:07 15 Aug 18
Spokojnosť.
Vladimíra Bujdáková
Vladimíra Bujdáková
09:20 16 Aug 17
Som veľmi spokojná so službami.
Matej Filo
Matej Filo
10:29 20 Jul 17
Potrebujete sa poistiť? Príďte do FCčka, kde vám pomôžu vybrať to najlepšie poistenie pre Vás.
Zobraziť všetky recenzie

Naše Ocenenia

Poraďte sa s nami o poistení Vašej domácnosti v bytovom dome na bezplatnom čísle a uvidíte ,že poistenie bytu je bez starostí!

… alebo nám napíšte e-mail

Kontaktujte nás

  • 0800 500 234
  • exkluzivne@poisteniebytov.sk

Finančné centrum, a. s. je spoločnosť poskytujúca komplexné a vysoko profesionálne služby najmä  v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, financovania a v ďalších príbuzných oblastiach. Spoločnosť sa počas svojho vývoja od roku 1997 vyprofilovala na stabilného a spoľahlivého partnera pre klientov, ktorí hľadajú kvalitné poisťovacie služby a profesionálne poradenstvo. 

Servis, ktorý poskytujeme, je založený na osobnom a serióznom prístupe k Vám, na dlhoročnej praxi v oblasti sprostredkovania poistenia a na zodpovednom prístupe ku svojej práci. To je dnes nevyhnutný predpoklad úspešných a dlhodobých obchodných vzťahom s klientom.

Je pre nás veľmi dôležité ponúknuť Vám tie najlepšie produkty a služby vo všetkých oblastiach životného, majetkového, zodpovednostného a finančného poistenia, ktoré sú v ponuke na poistnom trhu.