Čo na byte poisťujeme

Vo vašom byte poistíme následovné prvky a samozrejme mnoho ďalších, pre konkrétne informácie nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0800 500 234:

Zariadenie domácnosti
Nábytok, svietidlá
Výpočtová technika
Elektronika
Audiovizuálna technika
Anténne systémy
Fotoaparáty
Elektronické a optické prístroje
Prepätie
Zatečenie atmosférickými zrážkami
Škody vplyvom výpadku dodávky elektriny
Škody vplyvom vystúpenia vody z kanalizačného potrubia
Veci prevzaté od zamestnávateľa, napríklad notebook, … 
Náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti
Náklady na vysušenie po poistnej udalosti
Náklady na výmenu zámku
Náklady na náhradné ubytovanie
Náklady na skladovanie poistených vecí v prípade potreby po poistnej udalosti

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.