Dôležité

Pri poistení bytov v bytových domoch je dôležité objasniť si niektoré pojmy, ktoré sa vedia zamieňať alebo aj nesprávne vysvetliť. Problematika bývania v bytových domoch určuje aj cestu, akou sa vybrať pri výbere dobrého a správneho poistenia. Predovšetkým nás zaujíma náš majetok, naše veci, naša rodina a až na druhom mieste spoločné veci a zariadenia s ostatnými vlastníkmi. Poradie priorít však môže byť aj obrátené. V praxi sa s tým stretávame zriedka. Ako sa na to pozrieť komplexne?

Bytový dom sa poisťuje ako stavba,nehnuteľnosť, spoločná stavba, kde vo väčšine prípadov majú všetci bývajúci podiel na vlastníctve spoločných priestorov. Majú aj spoločnú zodpovednosť z vlastníctva bytového domu a aj prípadné škody, ktoré by vznikli z titulu tzv. držby nehnuteľnosti. Z tohto titulu sa poisťuje bytový dom ako celok so stavebnými súčasťami, spoločnými zariadeniami, spoločnými priestormi a technickými zariadeniami v nich, napríklad výťah, kotolňa a podobne.

Pomerne často sa  stáva, že okrem poistenia bytového domu, majú vlastníci ešte zvlášť poistený byt ako nehnuteľnosť. Je to v podstate poistenie múrov bytu, ktoré však je rovnako predmetom poistenia celého bytového domu.  To znamená, že ak máte poistený bytový dom nemusíte poisťovať byt ako nehnuteľnosť, stačí si poistiť domácnosť . Výnimkou je situácia, kedy banka pri čerpaní úveru ako jednu z podmienok požaduje ešte aj osobitné poistenie bytu, ako nehnuteľnosti. 
Ak aj máte bytový dom poistený to ešte neznamená, že je poistený dobre a na správnu poistnú sumu, teda celkovú hodnotu bytového domu. 
Informujte sa u svojho správcu alebo predsedu SVB, či máte bytový dom poistný, ako ho máte poistený a podobne.

Info: www.poisteniebytovychdomov.sk

Od tohto poistenia treba rozlišovať individuálne poistenie domácnosti , ktoré sa už týka priamo Vášho súkromného majetku. Štandardne sa používa nasledovný príklad: predstavte si, že obrátite dom hore nohami – všetko to, čo sa vysype, je domácnosť, všetko ostatné je predmetom poistenia bytového domu ako celku, ak je uzatvorené.

Poistenie zariadenia Vášho bytu – domácnosti si môžete dojednať na našom bezplatnom čísle 0800 500 234 alebo u svojho správcu.