Pre správcov

Pozvanie k spolupráci

Ako správca bytových domov riešite denne veľa úloh spojených so zabezpečením kvalitných služieb svojim klientom v oblasti správy bývania a služieb s tým spojenými. Popri množstve Vašich aktivít môžu nastať náhodné, často nepredvídateľné udalosti, ktoré zapríčinia škodu na majetku alebo zdraví vplyvom rôzneho pričinenia. Môžete pomôcť svojim klientom poistiť bytové domy vo Vašej správe a zvýšiť tak komfort a paletu Vašich služieb. Mnohí z Vás poistenie pre svojich klientov už riešite najmä poistením bytového domu ako nehnuteľnosti, zodpovednosti z držby nehnuteľnosti a krížovej zodpovednosti.

Ponúkame Vám rozšírenie spolupráce NOVÝM PRODUKTOM. Okrem poistenia bytového domu rozširujeme možnosť o poistenie domácností v bytovom dome, ktoré si dnes riešia vlastníci na vlastnú päsť. Máte možnosť s nami dojednať rámcovú zmluvu, kde ako poistník zabezpečíte svojim klientom skutočne komplexné poistenie a ochranu nielen bytového domu, ale aj ich vlastnej domácnosti. Poistenie sa stane kompaktnejším a riešenie poistných udalostí úspešnejšie.

Spoluprácu s nami vyskúšalo viac než 100 správcov, ktorí s nami dodnes spolupracujú.

Podmienky sú exkluzívne, teda nie sú na trhu dostupné.

Poraďte sa s nami a zavolajte nám na bezplatné tel. číslo: 0800 500 234

Alebo pošlite e-mail na: exkluzivne@poisteniebytov.sk  

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.